IT-SOLUTIONS

Naprawa komputerów przenośnych

* Noteboków

* Netboków

* Laptopów

* Tabletów

- naprawa płyt głównych,

- wymiana wyświetlaczy,

- wymiana digityzer'ów

- wgrywanie oprogramowania: Win, Android, GOS

- rootowanie urządzeń

- instalacja systemów OS i aplikacji

- odzyskiwanie danych

Serwis stacji roboczych

Serwis stacji roboczych:

- instalacja konfiguracja systemów operacyjnych Windows 10/8/7/Linux 

- naprawa istniejących systemów operacyjnych 

 - usuwanie wirusów i robaków internetowych 

- diagnoza i konserwacja komputera

- czyszczenie i defragmentacja dysków i rejestrów

- ustawienia zabezpieczeń i ochrona danych

- odzyskiwanie skasowanych danych z dysku 

 - trwałe usuwanie danych z dysków 

- Utrzymanie stacji w ciągłęj pracy 

 - zdalna opieka nad sprzętem i oprogramowaniem (zasięg: cały kraj, wymagany dostep do internetu stacji roboczej)

Więcej

Administracja serwerów

- instalacja serwera: Windows Server 2003/2008/2012, SBS2003/SBS2008/SBS2011, Linux

- konfiguracja Active Directory

- konfiguracja serwera plików

- konfiguracja serwera pocztowego

- konfiguracja konta użytkownika

- zarządzenie kontem użytkownika

- zarządzanie uprawnieniami.Wdrożenia

- Środowiska Windows 2008/2012/SBS2008/SBS2011/Linux

- Wdrożenia systemów zarządzania (wersje płatne i open source)

- Wirtualizacja serwerów

- Chmury

Ochrona danych

- backup danych ze stacji roboczej  dzienny, tygodniowy, miesięczny

- backup danych serwera dzienny, tygodniowy, miesięczny

- odzyskiwanie danych

- ochrona kont i danych użytkownikaNaprawa drukarek

- czyszczenie i konserwacja drukarek atramentowych 

- czyszczenie i konserwacja drukarek laserowych

- usieciowianie drukarek (również bez wbudowanych serwerów drukarkowych)

- optymalizacja wydrukówOutsorcing IT

Outsourcing systemów i aplikacji to usługi polegające na przejęciu przez IT-SOLUTIONS bieżącego zarządzania środowiskami aplikacyjnymi oraz wykorzystywaną przez nie infrastrukturą, takimi jak serwery, pamięci masowe, sieci itd. 

Outsourcing to synonim strategicznej współpracy, która jest korzystna dla obu stron: klienta i IT-SOLUTIONS. 

Umowa o świadczenie usług outsourcingu może przewidywać przejęcie przez nas zasobów, a także pracowników klienta. 

Fundamentalnym elementem porozumienia jest gwarancja poziomu jakości usług, procedury służące utrzymaniu tej jakości na wysokim poziomie, oraz metody pomiaru i oceny jakości świadczonych usług.


Zalety outsorcingu IT

  • Obniżenie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników IT
  • Powierzenie części organizacji firmy grupie fachowców
  • Większa stabilność opieki nad powierzonym majątkiem
  • Możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu
  • Łatwy dostęp do najnowszych technologii informatycznych
  • Uwalnia menadżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych
  • Zapewnia wysoką jakość usług w oparciu o dotychczasowe doświadczenia
  • Możliwość dostępu do najnowszych osiągnięć z dziedziny zarządzania i organizacji.
  • Dostęp do nowoczesnych technologii i know-how


Wdrożenia i współpraca